Member

Member

 • Urban Disaster Mitigation Laboratory
  (Kenji KOSHIYAMA)
 • 7-1 Hakubai-cho,
 • Takatsuki-shi,Osaka 569-1098, Japan
 • Faculty of Safety Science, Kansai University West bld
 • M1006(office)
 • M1022(seminar room)
 • +81-72-684-4156
 • k-koshi kansai-u.ac.jp

PROFESSOR

GRADUATE STUDENT

 • [2st year] Cao Yiming
 • [1st year] Kazunori Otsuka

UNDERGRADUATE4

 • Maki ITO
 • Hidenori KAWAMURA
 • Kousuke KOSHIE
 • Shiori KOTEDA
 • Mika SAITO
 • Keita SAKAGUCHI
 • Yuki TAKAHARA
 • Misato NISHIZAWA
 • Tatsuya HIRAKAWA
 • Taiki FUCHIGAMI
 • Kouki MATSUSHITA
 • Tatsuya YAMASHITA
 • Asami YAMAMOTO

UNDERGRADUATE3

 • Yukina Kato
 • Yuki Kinoshita
 • Itsuko Koyama
 • Kazuki Takada
 • Jun Matsumoto
 • Ayano Miura
 • Kazuki Mizuta