Member

Member

  • Urban Disaster Mitigation Laboratory
    (Kenji KOSHIYAMA)
  • 7-1 Hakubai-cho,
  • Takatsuki-shi,Osaka 569-1098, Japan
  • Faculty of Safety Science, Kansai University West bld
  • M1006(office)
  • M1022(seminar room)
  • +81-72-684-4156
  • k-koshi kansai-u.ac.jp

PROFESSOR

GRADUATE STUDENT

  • [2st year] Cao Yiming
  • [1st year] Kazunori Otsuka

UNDERGRADUATE4

  • Maki ITO
  • Hidenori KAWAMURA
  • Kousuke KOSHIE
  • Shiori KOTEDA
  • Mika SAITO
  • Keita SAKAGUCHI
  • Yuki TAKAHARA
  • Misato NISHIZAWA
  • Tatsuya HIRAKAWA
  • Taiki FUCHIGAMI
  • Kouki MATSUSHITA
  • Tatsuya YAMASHITA
  • Asami YAMAMOTO

UNDERGRADUATE3

  • Yukina Kato
  • Yuki Kinoshita
  • Itsuko Koyama
  • Kazuki Takada
  • Jun Matsumoto
  • Ayano Miura
  • Kazuki Mizuta